نرم افزار

sketchup software

SketchUp

نرم افزار طراحی 3 بعدی SketchUp توسط شرکت Trimble ساخته شده است. استفاده از این نرم افزار آنقدر فراگیر بوده ... توضیحات بیشتر
solidworks software

Solidworks

نرم افزار Solidworks عمدتا در طراحی مدل های صنعتی استفاده می شود. قابلیت های زیاد این نرم افزار باعث شده ... توضیحات بیشتر