آموزش نرم افزار

meshmixer interface

Meshmixer

نرم افزار Meshmixer یک نرم افزار مجسمه سازی CAD است که توسط شرکت Autodesk برای سری نرم افزارهای 123D این ... توضیحات بیشتر
sketchup software

SketchUp

نرم افزار طراحی 3 بعدی SketchUp توسط شرکت Trimble ساخته شده است. استفاده از این نرم افزار آنقدر فراگیر بوده ... توضیحات بیشتر
solidworks software

Solidworks

نرم افزار Solidworks عمدتا در طراحی مدل های صنعتی استفاده می شود. قابلیت های زیاد این نرم افزار باعث شده ... توضیحات بیشتر