فرآیند پرینت سه بعدی متشکل از چند مرحله است. شما مدل سه بعدی و پرینتر سه بعدی را در اختیار دارید، ولی برای پرینت کردن آن مدل نیازمند به تعریف مدل برای پرینتر سه بعدی خود هستید. نرم افزارهای تنظیمات پرینت سه بعدی و یا Slicers این عمل را برای شما انجام می دهند و به نوعی واسط شما و پرینتر سه بعدی شما می شود. نرم افزار Slicer مدل شما را با مشخصات فیزیکی مد نظرتان برای پرینتر سه بعدی به صورت G-code تعریف می کند.

در دنیای پرینت سه بعدی نرم افزارهای تنظیمات پرینت (Slicers) متعددی وجود دارد. برای کمک به انتخاب بهترین Slicer برای شما لیستی از نرم افزارهای تنظیمات پرینت سه بعدی محبوب و رایج را به همراه آموزشات مقدماتی استفاده از آنها برای شما فراهم شده است.

cura interface

Cura

simplify3d interface

Simplify3d

prusaslice interface

Prusaslicer

ideamaker interface

Ideamaker