مقدمات آموزش پرینت سه بعدی

 

در این قسمت مجموعه ای از آموزش های مقدماتی برای کار با پرینترهای سه بعدی برای شما تهیه شده. این مجموعه شامل بخش هایی از جمله طراحی سه بعدی، کار با نرم افزارهای تنظیمات پرینت (Slicer)، کار با دستگاه، و مراحل بعد از پرینت می باشد. برای بخش طراحی سه بعدی نرم افزارهای رایج و دارای قابلیت های لازم برای طراحی فایل قابل پرینت را معرفی کرده و جلوتر به مباحث آموزشی محیط و فعالیت در هر یک می پردازیم. همینطور این شرایط در مورد نرم افزارهای تنظیمات پرینت (Slicer) یکسان می باشد. در بخش های پرینت سه بعدی و تکمیل پروژه به آموزش های عملی از جمله کار با پرینتر سه بعدی، نگهداری و تنظیمات دستگاه، معرفی مواد های اولیه، و قاعدات تکمیل کردن پروژه های پرینت شده می باشد.

دعوت به همکاری

ارتباط با ما و ارسال رزومه