رزولوشن200 میکرون
اینفیل20%
متریالchemiluminescent PLA
ساپورتندارد

فیلامنت استفاده شده برای این طرح glow in the dark و یا همان شبتاب بوده که قابلیت Chemiluminescence دارد.