رزولوشن200 میکرون
اینفیل20%
متریالPLA
ساپورتندارد

ویژگی فوق العاده اکسترودر دایرکت درایو Datis Pro این قابلیت را فراهم میکند که فایل های یکپارچه و از قبل نصب شده مانند این نمونه را به راحتی و با ظرافت پرینت کند.